تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - سیاه چاله اعداد

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

سیاه چاله اعداد

سه شنبه 20 آذر 1386

به یاد دارید که قبلا در مورد سیاه چاله ها اندکی توضیح داده بودیم متن زیر توضیحی بیش تر از همان بحث است.

در طبیعت هرگاه اشیا به سمت شی بخصوصی كشیده شده و در آن جذب شوند ( نا پدید شوند) به آن شی سیاهچاله گویند.


اعداد هم سیاهچاله های فراوانی دارند . كه به اختصار در مورد آن صحبت می كنیم .


سیاهچاله اعداد چیست ؟


هرگاه هر عدد طبق رابطه خاصی بصورت سری ادامه پیدا كند و در انتها برای هر عدد به ارقام مشترك برسیم به ارقام مشترك سیاهچاله گویند.


مثال ::: سیاهچاله 1


ارقام  1  -  2  -  4  با رابطه زیر یك سیاهچاله است .


عددی در نظر گرفته اگر زوج بود آن را بر 2 تقسیم كنید و گرنه آنرا در 3 ضرب كرده و با 1 جمع می كنید سپس این كار را باز ادامه دهید و ....


هر عددی كه ابتدا در نظر گرفته باشید در آخر با این رابطه به ارقام  1  -  2  -   4  می رسیم .


مثلا عدد 10


1 ------- 2 -------- 4 -------- 8 -------- 16 -------- 5 -------- 10


قابل توجه دوست داران ریاضی این سیاهچاله یكی از معروفترین سئوالات ریاضی است كه تقریب 80 سال نه كسی آنرا به اثبات رسانیده یا مثال نقضی برای آن پیدا كرده است .[ سه شنبه 20 آذر 1386 - 06:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| سروش حکیمی و سروش افخمی ] [تازه های ریاضی , ] [+]