تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - گرایش‌‌های مقطع لیسانس:

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

گرایش‌‌های مقطع لیسانس:

سه شنبه 27 آذر 1386


«رئیس اتحادیه بین‌المللی ریاضیدانان جهان در یازدهمین اجلاس آكادمی جهان سوم كه اخیرا در تهران برگزار شد، عنوان كرد كه بهتر است بگوییم ریاضیات و كاربردهای آن، نه اینكه ریاضیات را به محض و كاربردی تفكیك كنیم چرا كه به اعتقاد ریاضیدانها هیچ مقوله ریاضی نیست كه روزی كاربردی برای آن پیدا نشود.»

«ریاضیات محض بیشتر به قضایا و استدلالها ، منطق موجود در آنها و چگونگی اثباتشان می‌پردازد اما در ریاضیات كاربردی چگونه استفاده كردن و به كارگرفتن قضایا، آموزش داده می‌شود، به عبارت دیگر در این شاخه، كاربرد ریاضیات در مسائل موجود در جامعه بیان می‌گردد»

«وقتی صحبت از ریاضی محض می‌شود نباید تصور كرد كه تنها باید در گوشه‌ای نشست و به حل مسائل ریاضی پرداخت بلكه این علم ، بخصوص در مدارج بالا، ارتباط نزدیكی با طبیعت دارد به عبارت دیگر ایده‌های ریاضی از ذهن پژوهشگران نمی‌روید بلكه ریاضیدانها غالبا الهام خود را از طبیعت می‌گیرند و به قول «ژان باپتیت فوریه» ریاضیدان مشهور قرن نوزدهم فرانسه «تعمق در طبیعت، پربارترین منابع اكتشافات ریاضی است.»

عموما ریاضیات كاربردی به شاخه‌ای از ریاضی گفته می‌شود كه كاربرد علمی مشخصی داشته باشد برای مثال در اقتصاد، كامپیوتر،‌فیزیك و یا آمار و احتمال كاربرد داشته باشد و ریاضی محض نیز به شاخه‌ای گفته می‌شود كه به نظریه‌پردازی ریاضی می‌پردازد اما باید توجه داشت كه امروزه این دو گرایش آن‌چنان در هم ادغام شده‌اندكه مرزی را نمی‌توان بین آنها مشخص كرد.

زیا گاه یك تئوری كاملا محض وارد مرحله كاربردی شده و چون در عمل با مشكل روبرو می‌شود، بار دیگر به حوزه تئوری برمی‌گردد و در نهایت پس از رفع نقایص، دوباره وارد مرحله كاربردی می‌شود. یعنی یك تعامل و ارتباط دوجانبه‌ای بین ریاضی كاربردی و محض وجود دارد و هریك از این دو شاخه، از تجربیات شاخه دیگر به بهترین نحو استفاده می‌كند و به همین دلیل یك ریاضیدان موفق باید از هر دو شاخه اطلاع داشته باشد.»

معرفی مختصری از درسهای تخصصی گرایش ریاضی كاربردی
ریاضیات گسسته: هدف از این درس، آشنایی با زمینه‌های مختلف ریاضیات گسسته و كاربردهای آن با تاكید بر اثبات و ارائه الگوریتمهای مناسب است. سرفصلهای این درس عبارتنداز : معادله تفاضلی و رابطه بازگشتی ، تابع مولد، اصل شمول و طرد، گراف و ماتریس، تطابق و دیگر كاربردهای گراف، جبربول و كاربردهای آن و آشنایی با طرحهای بلوكی، مربع لاتین، صفحه‌های تصویری ، كدگذاری و رمزنگاری.

برنامه‌سازی پیشرفته : در این درس، دانشجویان به مباحثی همچون برنامه‌سازی صحیح ،‌ مستند سازی برنامه‌ها ، برنامه‌سازی ساخت یافته، آشنایی با زبان دوم برنامه‌سازی و مقایسه آن با زبان اول، اشكال‌زدایی و آزمایش برنامه، حصول اطمینان از صحت برنامه‌ها ، الگوریتمهای غیر عددی شامل : پردازش رشته‌ها، روشهای جستجو و مرتب كردن ، آشنایی مقدماتی با كامپایلرها و دیگر برنامه‌های مترجم، اجرای طرحهای بزرگ و ... می‌پردازند.

آنالیز عددی: هدف از این درس، ارائه الگوریتمهای عددی و بررسی خطاهای ایجاد شده از حل عددی مسائل است. در خصوص روشهای تكراری، بررسی همگرایی و نرخ همگرایی نیز مورد تاكید می‌باشند. در این درس سرفصلهای موجود عبارتند از : نمایش اعداد حقیقی، انواع مختلف خطاها، آنالیز خطاها ، حل معادلات خطی، مشتق و انتگرال‌گیری عددی و حل معادلات دیفرانسیل عددی و ... .

ساختمان داده‌ها: در این درس، دانشجویان با آرایه‌ها ، بردارها، ماتریسها ، صفها و ردیفا، لیستهای پیوندی ، خطی، حلقوی ، روش نمایش و كاربرد لیستهای پیوندی ، درختها و پیمایش‌ آنها، روش نمایش و كاربرد درختها، درختهای تصمیم‌گیری ، گرافها و نمایش آنها، تخصیص حافظه به صورت پویا و مسائل مربوط آشنا می‌شوند.

تحقیق در عملیات: در این درس ، دانشجویان با زمینه تحقیق در عملیات، انواع مدلها و مدلهای ریاضی، برنامه‌ریزی خطی، شبكه‌ها و مدل حمل و نقل، سایر مدلهای مشابه، آشنایی با برنامه‌ریزی متغیرهای صحیح ،‌برنامه‌ریزی پویا، برنامه‌ریزی غیرخطی و مدلهای احتمالی آشنا می‌گردند.


[ سه شنبه 27 آذر 1386 - 07:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علیرضاخلیلی ] [عمومی , ] [+]