تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - انگیزه های اصلی یاددهی و یادگیری

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

انگیزه های اصلی یاددهی و یادگیری

سه شنبه 27 آذر 1386

به طور کلی انگیزه های اصلی یاددهی و یادگیری تاریخ ریاضیات را می توان در راستای 6 محور اصلی جستجو کرد :

1.  خوباوری دانش آموزان و باور هویت ریاضی ایران در ارتباط با تأثیر آن بر ریاضیات جهان .

2.  آشنایی با شیوه های تدریس ریاضیات ( چرا امروزه افرادی چون خیام نداریم ؟)

3.  اتصال بین ریاضیات قدیم و جدید و استفاده از تجربیات ویافته های نسل های قبل .

4.  اعتماد به نفس و توجه به این مطلب که ریاضی دانان بزرگ نیز دچار اشتباهاتی بزرگ شده اند .

5.  در هر سن وسالی از نوجوانی به بعد می توان تأثیرگذار بوده وسن وسال چندان اهمیتی در یافته ها و کشفیات ندارد .

6.  غیرواقعی بودن تاریخ ریاضی نگارش شده توسط غربیها و بی انصافی آنها .[ سه شنبه 27 آذر 1386 - 07:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علیرضاخلیلی ] [عمومی , ] [+]