تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - لگاریتم

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

لگاریتم

سه شنبه 16 بهمن 1386
محمد بن موسی الخوارزمی(متوفی حدود 232 هجری قمری=846 میلادی) از بزرگترین ریاضیدانان ومنجمین بیت الحکمه مأمونی بوده است.دانش یونانی وهندی را تلقین کرد ولی چون ترجمه آثاریونانی تازه شروع شده بود بیشتر تحت تأثیر ریاضیات هند بود. اولین کسی است که کتابی به اسم جبر ومقابله نوشته است(حساب الجبر ومقابله=کتاب الجبر ومقابله) که در نتیجه کلمه جبر یا algebra در زبانهای اروپایی بعنوان اسم این رشته از ریاضیات رواج یافت.کلمه آلگوریتم یا الگوریسم هم که به معنی شیوه محاسباتی است از اسم او مشتق شده است. کتاب جبر ومقابله خود را به اشاره مأمون وبه عنوان کتابی که حداقل ضروریات ریاضی را شامل است تألیف کرد وبنا بر این ممکن است معلومات ریاضی او بیش از مطالب این مقاله باشد. رئوس مطالب این کتب عبارتند از: قواعد حل معادلات درجه اول ودوم واثبات هندسی دستورات حل معادلات درجه دوم. دستوراتی درباب چهار عمل اصلی وجذر مسائلی که حل آنها به معادلات درجه اول ودوم بر می گردد. اربعه متناسب،سطوح واحجام ومسائلی مربوط به تقسیم ارث. اثر عمده او در ریاضیات کتابی است به نام جساب هند که اصل آن از بین رفته ولی ترجمه لاتین آن مربوط به قرن 14 در دست می باشد.ظاهرا این همان کتابی است که در مأخذ اسلامی بنام کتاب الجمع والتفریق بحساب هندی مشهور است

[ سه شنبه 16 بهمن 1386 - 06:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| محمد حسن صحراییان و مصطفی جهانبانی و محمد شاکر ] [عمومی , ] [+]