تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - چگونه می توان تاریخ تولّد کسی را حدس زد؟

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

چگونه می توان تاریخ تولّد کسی را حدس زد؟

سه شنبه 16 بهمن 1386

در روابط جبری می توان تنها یک مجهول داشت و حیله ی بازی را بر آن استوار کرد. به همین شیوه می توان حیله های دیگری شامل عبارات دو مجهولی ابداع کرد و برای آنها دو عدد یافت .

نمونه ای را در نظر بگیرید که بدان طریق می توان تاریخ تولد افراد را تعیین کرد. نخست ماههای سال را از 1 تا 12 شماره گذاری کنید و شماره 1 را به فروردین اختصاص دهید. m را برای ماه و d را برای روزی که می خواهیم معین کنیم در نظر می گیریم . حال از مخاطب بخواهید عملیات زیر را انجام دهد:

۱) شماره ماهی که در آن متولد شده است را ۵ برابر کند.

2) 7 واحد به حاصل ضرب اضافه کند.

۳) حاصل را ۴ برابر کند.

۴) ۱۳ واحد به نتیجه اضافه کند.

۵) حاصل را در ۵ ضرب کند.

۶) عدد روزی که متولد شده به حاصل ضرب اضافه کند.

۷) ۲۰۵ واحد از حاصل کند.

حال عدد به دست آمده در مرحله آخر را از او بخواهید مرتبه صدگان ماه مورد نظر و بقیه اعداد نمایانگر روز تولد است.[ سه شنبه 16 بهمن 1386 - 06:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 16 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| سروش حکیمی و سروش افخمی ] [تازه های ریاضی , ] [+]