تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - رنه دکارت بزرگ

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

رنه دکارت بزرگ

سه شنبه 16 بهمن 1386
رنه دکارت 

رنه دكارت

تولد : 1596 تورن - فرانسه
فوت : 1650 هلند

((( چهار دستور آینده مرا بس است به شرط آن كه عزم دائم راسخ كنم بر اینكه هرگز از رعایت آن ها تخلف نورزم.
نخست اینكه هیچ گاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم جز آن كه درستی آن بر من بدیهی شود. یعنی از شتابزدگی و سبق ذهنی سخت بپرهیزم و چیزی را به تصدیق نپذیرم مگر آن كه در ذهنم چنان روشن و متمایز گردد كه جای هیچ گونه شكی باقی نماند.
دوم آنكه هر یك از مشكلاتی را كه به مطالعه در می آورم تا می توانم و تا اندازه ای كه برای تسهیل حل آن لازم است تقسیم به اجزا نمایم
سوم آن كه افكار خویش به ترتیب جاری سازم و از ساده ترین چیز ها كه علم به آن ها آسانتر باشد آغاز كرده و كم كم به مركبات برسم و حتی برای اموری كه طبعا تقدم و تاخر ندارد ترتب فرض كنم .
چهارم آن كه در هر مقام شماره امور و ساده كردن را چنان كامل نمایم و بازدید مسائل را به اندازه كلی سازم كه مطمئن باشم چیزی فروگذار نشده است. )))
نقل از رساله گفتار در روش راه بردن عقل -- نوشته دكارت -- ترجمه محمد علی فروغی

رنه دكارت ریاضیدان و دانشمند بزرگ كه با كمك فرنسیس بیكن فلسفه جدید را پی ریزی كرد. در لائه در تورن فرانسه به دنیا آمد. سالهای كودكی را در یك مدرسه مذهبی در لافلش از شهر های فرانسه به تحصیل پرداخت و در 16 سالگی در پاریس به آموختن هندسه مشغول شد و در آن جا با ریاضیدانان بزرگ زمان آشنا شد. پس از تحصیل رسمی وارد ارتش فرانسه شد ولی به زودی از ارتش كناره گرفت و مدت چهارسال به كشورهای سویس - هلند - آلمان - ایتالیا و دانمارك سفر كرد و در این مسافرتها با بزرگان دانش پیوند یافت. در سال 1628 در هلند ساكن شد و در آنجا از مردم گسست و جز با فضلا و بزرگان با كسی معاشرت و مكاتبه نكرد و سرانجام در همان كشور درگذشت.

1 - گفتار در روش راه بردن عقل : رساله بسیار مشهوری است كه درباره روش علمی نوشته است.

2 - رساله دیوپتریك : در این كتاب اكتشاف خود را درباره انعكاس و انكسار نور توضیح داده و قوانین این دو پدیده را ذكر كرده است.

3 - رساله كائنات جو : در این كتاب از جو زمین و پدیده های مربوط به شكست نور از جمله رنگین كمان بحث شده است.

4 - رساله هندسه : این كتاب نخستین اثر در هندسه تحلیلی است.

5 - تفكرات در فلسفه اولی

6 - اصول فلسفه

7 - رساله در انفعالات انسانی

8 - رساله در انسان و تشكیل جنیندكارت آن بخش از آگاهی ها و دانش انسان را علم می دانست كه مسلم باشد و با استدلال به دست آید و از این رو ریاضیات را نمونه كامل علوم می شمرد و می كوشید تا روشهای ریاضی را در كلیه رشته های دانش بشری به كار برد. او روش فیلسوفانی را كه برای اثبات یك موضوع به گفته ها و شنیده های این و آن متوسل می شوند كنار زد و بنا را بر این نهاد كه باید در همه چیز شك كند تا مطمئن شود كه عملش تقلیدی نیست.

دكارت می گوید : ((( یك چیز هست كه در آن شك نتوان كرد و آن این كه شك می كنم. چون شك می كنم فكر دارم و می اندیشم. پس كسی هستم كه می اندیشم))) و یا به عبارت معروف او (( می اندیشم - پس هستم )))

از آثار علمی او :

منبع :www.physicsir.com[ سه شنبه 16 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 16 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| سروش حکیمی و سروش افخمی ] [زندگی نامه ریاضی دانان , ] [+]