تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

سه شنبه 23 بهمن 1386

10۰ جعبه قند داریم كه در هر كدام 100 حبه قند موجود است و وزن هر حبه قند a گرم است.اگر یكی از جعبه های قند شامل حبه هایی به وزن a-1 گرم باشد چگونه می توان با یكبار وزن كردن،جعبه شامل حبه های دارای وزن كمتر را یافت؟
)دیوفانت از ریاضی دانان یونان باستان بوده كه بویژه روی مساله های مربوط به عدد صحیح كار میكرده است.پس از در گذشت دیوفانت شاگردانش نوشته زیر را بر روی سنگ گور او حك كردند:
﴿﴿ اینجا ارامگاه دیوفانتوس است.او عمری طولانی داشت یك ششم سالهای عمرش را در كودكی گذراند , پس از ان یك دوازدهم سالهای عمرش را در جوانی سپری كرد , انگاه پس از انكه یك هفتم از سالهای عمرش هم گذشت ازدواج كرد. پنج سال پس از انكه ازدواج كرد, همسرش برای او یك پسر اورد.سرنوشت چنین بود كه این پسر پیش از او درگذرد در حالی كه تعداد سالهای عمرش نصف تعداد سالهایی بود كه پدرش زندگی كرد.﴾﴾دیوفانتوس چند سال عمر كرد و مرگ او چند سال پس از در گذشت پسرش روی داد؟

__________________________________________________ __________
-كدام مثلث قایم الزاویه است كه اندازه های ضلعهایش عدد های صحیح اند و عدد محیط ان با عدد مساحتش برابر است ؟
-مجموع سه عدد متوالی ۱و۲و۳ مساوی حاصلصربشان هست . آیا سه تائی متوالی دیگری در میان اعداد صحیح وجود دارد كه این خاصیت را داشته باش

 

مساله گاوهای نیوتن:
۳ گاو به مدت ۲ هفته علفهای ۲ چمنزار و هر انچه در این مدت در آن میروید رامیچرند.
۲ گاو به مدت ۴ هفته علفهای ۲ چمنزار و هر انچه در این مدت در آن میروید رامیچرند.
چندگاو به مدت۶ هفته علفهای۶ چمنزار و هر انچه در این مدت درآن میروید رامیچرند؟  [ سه شنبه 23 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| محمد حسن صحراییان و مصطفی جهانبانی و محمد شاکر ] [عمومی , ] [+]