تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - معما(۳)

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

معما(۳)

سه شنبه 23 بهمن 1386

معما ومسالهSmiley

۱)پنجذعددتخم مرغ دربشقاب داریم .به نظرشماچطور ممکن استپنج عددتخم مرغ رابین پنج نفرتقسیم کنیم به طوریکه به هرنفر یک تخم مر غ برسدویک تخم مرغ در بشقا ب بماند؟

جواب: جواب رادرسایت www.erfan_k.persianblog.ir جستجو کنید.

۲)کلاسی 26 دانش آموز دارد.این دانش آموزان می خواهند با اتومبیل به مسافرت بروند.در هر اتومبیل یک نفر از اولیا و چهار دانش آموزجا می شوند.چند نفر از اولیا را میتوانیم دعوت کنیم؟
جواب:  65 است.

۳) رابطه ی کدام زوج شباهت بیشتری به رابطه ی میان زاویه و درجه دارد:
الف) زمان وساعت
ب) شیر وکوارت ((واحد اندازه گیری مایعات برابر با 44/1 لیتر))
ج) مساحت و اینچ مربع
جواب:گزینه ی ج درست است.است،زیرا درجه ی کوچکترین واحد اندازه گیری زاویه و اینچ مربع کوچکترین واحد اندازه گیری مساحت است،اما ساعت را می توان به دقیقه هم تقسیم کرد.Smiley[ سه شنبه 23 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 23 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| محمدامین ملاحسینی ومصطفی یغمائی ] [مساله ومعما , ] [+]