تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - انواع محاسبه

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

انواع محاسبه

پنجشنبه 18 اسفند 1384


انواع محاسبه:
محاسبه گسترده: روشهای ابتدایی چهار عمل اصلی كه در مدارس آموزش داده می شه.


محاسبه تمام ذهنی: نوعی محاسبه بدون استفاده از هر نوع ابزار نوشتن یا ماشین حساب. مثل وقتی كه از شما می پرسند 42 در 10 میشه چند، بدون نوشتن یا استفاده از ماشین حساب میگین 420 تا.


محاسبه ذهنی: هنگام محاسبه اگه فقط صورت مساله و جواب نوشته شود، و محاسبات را ذهنی انجام دهیم محاسبه را به صورت ذهنی انجام داده ایم.


محاسبه نیمه ذهنی: در این روش صورت مساله روی كاغذ نوشته میشه و شما اجازه دارید اعدادی را كه نمیتونید بخاطر بسپارید بر روی كاغذ بنویسید. (مانند ده بر یك ها)


3 2
35 × 54 = 1890


قوانین:
قانون اول: در روش جدید تعداد ارقام حاصلضرب دو عدد برابر است با مجموع ارقام دو عدد.


31 × 3 = 093
95 × 233 = 22135
2 2 = 04
6 2 = 36


اگه عدد 31 رو در 3 ضرب كنیم حاصل 93 نمیشه! چون 31 دو رقم داره و 3 هم یه رقم، پس جواب ما سه رقمیه. صفر سمت چپ عدد در روش جدید (بر خلاف روش قدیم كه كاملا حذف شده بود) خیلی مهمّه.


قانون دوم: در بعضی از قواعد لازمه كه یك عدد رو سمت چپ یا راست یه عدد دیگه قرار بدیم. ما از علامت «+» برای این كار استفاده می كنیم.


120 «+» 24 = 12024
64 «+» 04 = 6404
19 «+» 29 = 1929
73 «+» 022 = 73022


قانون سوم: گاهی وقتها میخواهیم یك عدد اعشاری رو سمت راست یه عدد دیگه بذاریم.


22 «+» 0.43 = 2243
30 «+» 0.14 = 3014
220 «+» 4.21 = 22421
8500 «+» 21.53 = 842153
132 «+» 2.16 = 13416


كاری كه انجام شد دقیقا این بود: قسمت صحیح عدد سمت راست با عدد سمت چپ جمع میشه، بعد ممیزی ها سمت راست عددمون قرار می گیره.


132
«+» 2.16
--------------
13416


89.21
«+» 536
-------------
89746


مثال:
1- میخواهیم حاصلضرب دو عدد 28 و 2 را سمت راست عدد 41 قرار بدیم.


28 × 2 = 056
-----> 056
«+» 41
------------------
41056


2- حاصل جمع 18 و 3 را در 3 ضرب می كنیم و در سمت چپ عدد 1.2 قرار میدهیم.


(18 + 3) × 3 = 63
«+» 1.2
----------------
642


تمرین:
1- مجذور عدد 4 را یك بار سمت راست و یك بار سمت چپ عدد 4.3 قرار دهید.
2- حاصل جمع دو عدد 7.5 و 4.1 را سمت راست عدد 57 بگذارید.
3- مجذور اعداد 15 ، 25 و 75 را سمت راست اعداد 5.5 ـ 2.5 ـ 1.75 و 3.625 قرار دهید. (تك تك)

[ پنجشنبه 18 اسفند 1384 - 07:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| اعضای انجمن ] [تاریخچه ریاضی , ] [+]