تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - اعداد پایه

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

اعداد پایه

پنجشنبه 18 اسفند 1384

اعدادی كه اینجا به عنوان پایه معرفی می شوند جزو اعداد سر راست هستند. محاسبات این اعداد در مقایسه با سایر اعداد ساده تر است. بنابر این این اعداد را از سایر اعداد جدا می كنیم تا بتوانیم از روشهای ساده تری برای محاسبه آنها استفاده كنیم.


گروه اول
تمامی اعداد یك رقمی (از 1 تا 10) و همه اعداد یك رقمی كه در سمت راستشان یك یا چند صفر باشد. مانند 2 , 5 , 20 , 40 , 500 , 800 و غیره


گروه دوم
تمام اعداد دو رقمی كه به 5 ختم می شوند. مثل 25 , 55 , 75 , 45 و غیره.


گروه سوم
اعدادی كه اگر آنها را در 2 یا یكی از توان های 2 ( 4, 8 , 16 , 32 , 26 , 27 و ... ) ضرب كنیم حاصل یكی از اعضای گروه اول شود. مانند اعداد زیر. شش عدد اول متعلق به گروه اول و دوم نیز هستند.


5 , 15 , 25 , 35 , 45 , 75 , 125 , 175 , 225 , 375 , 625 , 875

[ پنجشنبه 18 اسفند 1384 - 07:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| اعضای انجمن ] [تازه های ریاضی , ] [+]