تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - یک مسئله ریاضی

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

یک مسئله ریاضی

یکشنبه 4 دی 1384
 

۲عرب با هم مسافرت می کردند.یکی از آنها ۵قرص نان ودیگری ۳قرص نان با خود داشت.عرب سومی به آنها پیوست. شب شد و همه باهم ۸ قرص نان را خوردند. عرب سوم ۸درهم به آن ۲ عرب دیگر دادکه بر سر تقسیم آن اختلاف افتاد.

آنکه ۵قرص نان داشته بود می گفت:تقسیم باید به نسبت ۵ به۳انجام گیرد.

ودیگری می گفت: باید به تساوی باشد.اختلاف بالا گرفت.

وسرانجامم از حضرت علی (ع) داوری خواستند.آن حضرت ۷درهم را حق صاحب ۵قرص نان و ۱درهم راحق صاحب ۳ قرص نان دانست؟؟؟

به نظر شما داوری آن حضرت بر چه پایه ای بوده است؟

جواب>نکته اصلی در حل این مسئلهآن است که عرب میهمان چه قدر نان خورده است و از آنچه خورده چه مقدارش از آن هریک از ۲عرب دیگر بوده است. چون ۸ قرص نان را ۳ نفری به تساوی خورده اند پس هرکدام هشت سوم قرص نان را خورده اند.

آن که ۵ قرص نان داشته هشت سوم آنها را خودش خورده و هفت سوم آنها را عرب سوم خورده است و دیگری که ۳ قرص نان داشته هشت سوم آنها را خودش خورده و تنها یک سوم آنها را به عرب سوم داده است. بنابراین ۸ درهم باید به نسبت هفت سوم و یک سوم تقسیم شود که سهم اولی ۷ درهم و سهم دومی ۱ درهم بوده است   [ یکشنبه 4 دی 1384 - 05:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| اعضای انجمن ] [عمومی , ] [+]