تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - هنر وآموزش ریاضیات

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

هنر وآموزش ریاضیات

یکشنبه 4 دی 1384

انواع هنر همچون ابزار قدرتمندی هستند كه می توانند به رویارو شدن با دشواری های ریاضی به بهترین شكل ممكن كمك كنند. دشواریهایی كه هدف از تسهیل آنها بهبود یاددهی و یادگیری می باشد. نقش آموزشی هنر نه تنها در بهبود كیفیت فهم مساله بسیار حیاتی و اساسی است بلكه برای متحول كردن طرز تفكر به شیوه های گوناگون دارای قدرت و ظرافتی است كه در سایر موضوعات آموزشی چنین قدرتی را سراغ نداریم. مطالعات و بررسی ها نشان داده اند كه انواع هنر مهارتهای تفكر انتقادی مربوط به طرح و حل مساله - تجزیه و تحلیل - تركیب - ارزشیابی و تصمیم گیری در مورد پارامترهای مساله را تحریك و تقویت می كنند. تربیت هنری موجب پرورش توانایی تعبیر و فهم نمادهای پیچیده می شود كه نمونه بارز آن آشنایی با نمادهای ریاضی می باشد. همچنین در پرورش خلاقیت نقش محوری را ایفا می كند و موجب پرورش مهارت به تصویر كشیدن ذهنی مساله می شود و آموزنده را توانمند می كند تا روشهای حل غیر متعارف و غیر سنتی را به ذهن بیاورد. لازم به یادآوری است كه مطالعه و تولید اثر هنری به خودی خود دارای اعتبار است . ازین جهت شكل گیری آموزش ریاضیات به صورت هنری هویت فرهنگی را در چارچوب هدفمندی حفظ و نگهداری می كند و بالعكس به كارگیری هنر به بهترین شكل در فهم و ادراك مطالب كمك شایانی می كند.
با ذكر این مطالب و روشن شدن ارزش آموزش ریاضی مبتنی بر هنر تنها اشاره به این نكته كافیست كه آموزش هنری ریاضیات امری بنیادی به خصوص در مقاطع اولیه تحصیلی میباشد و بكارگیری آن نباید امری تجملی تلقی گردد.

وحید زارع   محمد رضا اخوتیان[ یکشنبه 4 دی 1384 - 05:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| اعضای انجمن ] [عمومی , ] [+]