تبلیغات
انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان - زندگی چیست؟

انجمن ریاضی پژوهشسرای جوان

زندگی چیست؟

یکشنبه 4 دی 1384

زندگی ریاضیات است که در آن باید: خوبی ها را جمع کنیم و نفرتها را کم کنیم و اخلاق نیکو را در هم ضرب کنیم و شادیهایمان را تقسیم کنیم و از عیوب دیگران جذر بگیریم و از غیبت نیز فاکتور بگیریم.

وحید زارع -محمد رضا اخوتیان[ یکشنبه 4 دی 1384 - 07:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| اعضای انجمن ] [عمومی , ] [+]